Sklenené prístrešky

Tieto dizajnové fasádne prvky prinášajú – okrem vizuálneho zvýraznenia priestoru okolo vstupu – predovšetkým ochranu pred nepriaznivým počasím.

Použitím skla možno vytvoriť priestor – chránený koridor – po obvode fasádneho plášťa alebo pri vstupe do objektu a zároveň nebrániť prestupu denného svetla. Použité sklo môže byť v závislosti od spôsobu kotvenia lepené bezpečnostné (VSG), prípadne tvrdené a lepené bezpečnostné (ESG / VSG).

Pri navrhovaní technického riešenia skleneného prístrešku posudzujeme statiku konštrukcie a podľa nej navrhneme vhodný typ aj skladbu skla vrátane kotvenia.

Technické riešenie kotvenia sklenených prístreškov

  • bodovo kotvené sklenené prístrešky zavesené na oceľových tiahlach
  • sklenené markízy a prístrešky s nosnou oceľovou alebo nerezovou konštrukciou
  • kombinácia oboch vyššie popísaného riešenia
Follow by Email
Facebook